اخبار
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اخبــار پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه

#  اتمام مرمت طبقات اول و دوم زيگورات چغازنبيل  (ادامه ...)

مطالعه و بررسی خاک های منطقه جهت ساخت مصالح مرمتی (ادامه ...)

تکمیل بخش اقامتی پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه (ادامه ...)

تسریع در روند مرمت‌های زیگورات چغازنبیل (ادامه ...)

تجهیز مخزن اشیاء پایگاه به قفسه‌های ثابت و متحرك (ادامه ...)

# راه اندازی سامانه WEBGIS گردشگری و تعیین مسیر دسترسی محوطه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه به مناسبت روز جهانی GIS (ادامه ...)

# اجرای اندود كاهگل و حفاظت‌های اضطراری ساختارهای خشتی محوطه تاریخی هفت‌تپه  (ادامه ...)

 معرفی پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه

# پوسترهای شناخت (ادامه ...)

بروشورهای محوطه‌های تاریخی چغازنبیل و هفت‌تپه (ادامه ...)

كارت پستال (ادامه ...)

تصاویر (ادامه ...)

 

مدیریت و كارشناسان پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
استادكاران و كارگران تجربی پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه (ادامه مطلب...)
# حفاظت فیزیكی و پشتیبانی پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه (ادامه مطلب...)

  بخش‌های تخصصی پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه