اخبار
 
 
 
 
 
 
 
 

اخبــار پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت‌تپه


راه اندازي مجدد وب سايت پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت تپه (ادامه ...)


مطالعه و بررسي خاک هاي منطقه جهت ساخت مصالح مرمتي (ادامه ...)


تکميل بخش اقامتي پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت‌تپه (ادامه ...)


تسريع در روند مرمت‌هاي زيگورات چغازنبيل (ادامه ...)


تجهيز مخزن اشياء پايگاه به قفسه‌هاي ثابت و متحرك (ادامه ...)


# راه اندازي سامانه WEBGIS گردشگري و تعيين مسير دسترسي محوطه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت تپه به مناسبت روز جهاني GIS (ادامه ...)


# اجراي اندود كاهگل و حفاظت‌هاي اضطراري ساختارهاي خشتي محوطه تاريخي هفت‌تپه  (ادامه ...)

 معرفي پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت‌تپه


# پوسترهاي شناخت (ادامه ...)


بروشورهاي محوطه‌هاي تاريخي چغازنبيل و هفت‌تپه (ادامه ...)


كارت پستال (ادامه ...)


تصاوير (ادامه ...)

 

مديريت و كارشناسان پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت‌تپه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
استادكاران و كارگران تجربي پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت‌تپه (ادامه مطلب...)
# حفاظت فيزيكي و پشتيباني پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت‌تپه (ادامه مطلب...)

 

  بخش‌هاي تخصصي پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت‌تپه