اخبار
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اخبــار پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه

#  پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه به مناسبت روز جهاني و هفته کودک برنامه‌هایی با موضوع گردشگری، صلح و کودک برگزار نمود.  (ادامه مطلب)

#  مطالعات تهيه و بهينه‌سازي اندود كاهگل در محوطه چغازنبيل  (ادامه مطلب)

#  اتمام مرمت طبقات اول و دوم زيگورات چغازنبيل  (ادامه مطلب)

مطالعه و بررسی خاک‌های منطقه جهت ساخت مصالح مرمتی (ادامه مطلب)

تکمیل بخش اقامتی پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه (ادامه مطلب)

تسریع در روند مرمت‌های زیگورات چغازنبیل (ادامه مطلب)

تجهیز مخزن اشیاء پایگاه به قفسه‌های ثابت و متحرك (ادامه مطلب)

# راه‌اندازی سامانه WEBGIS گردشگری و تعیین مسیر دسترسی محوطه‌هاي چغازنبیل و هفت‌تپه  (ادامه مطلب)

# اجرای اندود كاهگل و حفاظت‌های اضطراری ساختارهای خشتی محوطه باستاني هفت‌تپه  (ادامه مطلب)

 معرفی پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه

# پوسترهای شناخت (ادامه مطلب)

بروشورهای محوطه‌های تاریخی چغازنبیل و هفت‌تپه (ادامه مطلب)

كارت پستال (ادامه مطلب)

تصاویر (ادامه مطلب)

 

مدیریت و كارشناسان پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
استادكاران و كارگران تجربی پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه (ادامه مطلب...)
# حفاظت فیزیكی و پشتیبانی پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه (ادامه مطلب...)

  بخش‌های تخصصی پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه