بخش: مسئول بخش: مدير پايگاه:
معماري و مستندنگاری علي چهارلنگ
ali.charlang@choghazanbil.ir
دكتر عليرضا رازقي
alireza.razeghi@choghazanbil.ir

پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت‌تپه |  علي چهارلنگ  ،  1395-29-02  ،  11:00:00
 

معرفی اجزا و عناصر معماری محوطه تاریخی چغازنبیل

 • زیگورات: مهمترين اثر معماري مجموعه با پلان مربع شکل به طول تقريبي 105 متر و داراي دو دوره ساختماني مشخص با فرم معماري مطبق (احتمالاً پنج طبقه) که امروزه فقط طبقات اول و دوم باقي مانده‌اند.. يک دروازه و پلکان در هر ضلع بنا، راههاي ارتباطي را به طبقات بالاتر شکل  مي‌داد‌ه‌اند.

 • حصارها: (1) حصار دروني با شش دروازه (شمالي، جنوبي، شرقي، غربي، شمال‌شرقي، جنوب‌شرقي) | (2) حصار مياني با چهار دروازه (شمال‌شرقي، شمال‌غربي، جنوب‌شرقي، شمالي) | (3) حصار بيروني با دو دروازه (فقط بخش هاي كمي از اين حصار كاوش شده است)

  

 (1)  | (2)  |  (3)

 • معابد: (1) معبد نوسکو (در محوطه جنوب‌شرقي حصار بيروني) | (2) معابد شمال‌شرقي محوطه حصار مياني (هيشميتيک و روهوراتير) | (3) معابد ‌شرقي محوطه حصار مياني (ناپراتپ‌ ـ شيموت ـ بلت الي ـ اداد و شالا ـ پينينكير) | (4) معابد شمال‌غربي زيگورات (نپيريشا، ايشني‌قرب، كريريشا)  |  (5) معابد چهارگوش (مشرف به دروازه جنوب‌شرقي و دروازه غربي حصار دروني)

 

 (1)  | (2)

  

 (3)  | (4)  |  (5)

  • كاخ‌ها: در گوشه‌ی شرقی محوطه‌ی تاریخی سه کاخ وجود دارد. در زير يکي از کاخ‌ها، پنج مقبره زيرزميني با سقف هلالي موجود هست که احتمالاً متعلق به خانواده شاهي است.

   

  • سازه دفع آب (مخزن): دقيقاً در امتداد حصار بيروني و در جبهه شمال‌‌غربي آن واقع شده است. اجزاي تشکيل‌دهنده‌ی آن عبارتند از، يک حوض بيروني و يک حوضچه دروني که از طريق نه مجرا با يکديگر ارتباط دارند. اختلاف سطح اين دو حوض حدود چهار متر مي‌باشد.

  • خانه‌هاي مسكوني: در محوطه حصار مياني و مشرف به اضلاع جنوب‌شرقي و شمال‌غربي پراکنده شده‌اند.

   

  • برج نور‌کيپرات: معروف به برج نور‌کيپرات که در ضلع جنوب‌شرقي حصار مياني قرار گرفته است.