تكميل بخش اقامتي در كنار موزه آثار تاريخي چغازنبيل و هفت‌تپه

مركز مطالعات پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت‌تپه به لحاظ دارا بودن موضوعات مختلف علمي، جهت تحقيق و پژوهش، همواره مورد استقبال محققان و باستان‌شناسان بوده است. لذا به‌ منظور اسكان اين گروه‌ها، گسترش بخش اقامتي و رفاهي در برنامه‌ي پروژه‌هاي عمراني پايگاه قرار گرفت. بر اين اساس كار احداث چهار اتاق جديد، يك آشپزخانه و سالن غذاخوري كنار فضاهاي اقامتي قبلي آغاز شد. ليكن پس از انجام  بخشي از عمليات سفت كاري، بصورت ناتمام باقي ماند. با برنامه‌ريزي صورت گرفته در اواخر تابستان سال جاري عمليات تكميل اين ساختمان‌ها آغاز شده و هم اكنون در حال انجام است.