خبر | پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت‌تپه | پنجشنبه 1396/07/13 ؛ 10:00:00


 

بازديد دكتر تاجيك مدير کل دفتر مناطق نمونه و زير ساخت گردشگری سازمان ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی

در بازديد مورخ 1396/07/13 دکتر تاجيك مدير کل دفتر مناطق نمونه و زير ساخت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي از روستاي هدف گردشگري خماط در همسايگي سايت ميراث جهاني چغازنبيل از امکانات محدود ايجاد شده در اين روستا ديدن کرده و با دهيار روستا در خصوص مشکلات و کمبودها گفتگو کردند همچنين از تنها اقامتگاه بوم گردي اين روستا منزل آقاي خلف بدوي (ابوعلي) ديدن کرده و از اين امر حمايت نموده و خواستار اضافه شدن تعداد اين خانه‌ها در روستا شدند. سپس از سايت چغازنبيل ديدن کردند و با فعاليت‌هاي پايگاه و ظرفيت‌هاي محوطه آشنا شدند و  کمبودها در زمينه زير ساخت‌هاي گردشگري به ايشان معرفي شد. اميد است در آينده نزديك شاهد توسعه مناسب زيرساخت‌هاي گردشگري با مساعدت مسئولين مربوطه باشيم.