خبر | پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت‌تپه | دوشنبه 1396/07/17 ؛ 10:00:00


سفر ارزيابان و استادان ژاپنی به چغازنبِيل

کارشناسان و ارزيابان آژانس همکاري‌های بين‌المللی ژاپن از ميراث جهانی چغازنبيل و هفت‌تپه ديدن کردند. بازديد اين کارشناسان که استادان گردشگری در دانشگاه‌های ژاپن هستند، از چند محوطه تاریخی ايران از جمله ميراث جهانی چغازنبيل و هفت‌تپه، در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری دولت جمهوری اسلامی ايران با آژانس همکاري‌های بين‌المللی ژاپن (جايكا)، وابسته به دولت اين کشور، انجام شد.

اين تفاهم‌نامه با هدف توسعه گردشگری پايدار در ميان‌مدت و بلندمدت تعريف شده است و برنامه‌هايی بر اساس توسعه پايدار مردم‌محور و همچنين افزایش تعداد گردشگران به نفع مردم محلی را شامل می‌شود‌. قرار است پس از بازديد کارشناسان آژانس همکاری‌های بين‌المللی ژاپن و استادان گردشگری دانشگاه‌های اين کشور از چند محوطه تاريخی در ايران، پروژه‌هايی به صورت پايلوت تعريف شوند و در اختيار آژانس ژاپنی قرار گيرند تا اين آژانس يکی از پروژه‌ها را برای سرمايه‌گذاری انتخاب کند.

پيگيري تحقق اين روند را سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری کشور به عهده دارد و اميد آن می‌رود که با ارايه طرح‌های قابل توجه، روندی نو در همکاری‌های بين‌المللی در محوطه‌های ميراث جهانی استان خوزستان آغاز شود.