بخش: مسئول بخش: مدير پايگاه:
مرمت اشياء اکرم سلطانی
akram.soltani@choghazanbil.ir
عاطفه رشنويي
atefeh.rashnoee@choghazanbil.ir

پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت‌تپه | اكرم سلطاني ، 1394-09-01 09:04:07

 

كارگاه حفاظت و مرمت اشياء پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت‌تپه

همزمان با راه‌اندازي مركز مطالعات پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت‌تپه در سال 1377،‌ كارگاه مرمت اشياء تجهيز و شروع به فعاليت كرد. در ابتدا عمده فعاليت‌هاي اين بخش مربوط به ساماندهي و مرمت اشياء بدست آمده از كاوش‌هاي گذشته بود كه در اين مركز در شرايط مناسبي نگهداري نمي‌شدند. با از سرگيري كاوش‌هاي باستان‌شناسي اين منطقه از سال 1380 تاكنون در مجموع 9 فصل كاوش در محوطه‌هاي تاريخي چغازنبيل، هفت‌‌تپه،‌ ابوفندوا و دهنو صورت گرفته است. كارشناسان بخش مرمت پايگاه، علاوه بر حضور دائم در اين كاوش‌ها به منظور انجام عمليات حفاظت‌ حين حفاري، تاكنون حجم زيادي از آثار مكشوفه را با توجه به الويت آنها،‌ مرمت كرده‌اند. همچنين اعزام كارشناسان اين پايگاه به ديگر سايت‌هاي در حال كاوش استان و خارج از استان جهت انجام عمليات حفاظت حين كاوش، از ديگر اقدامات صورت گرفته در اين بخش بوده است. علاوه بر اين، در اختيار گذاشتن فضا و امكانات كارگاهي به دانشجويان رشته مرمت در راستاي گذراندن واحد‌هاي كارآموزي و پايان‌نامه در اين مركز،‌ از جمله اهداف آموزشي بخش مرمت اين پايگاه مي باشد. كارگاه حفاظت و مرمت اشياء، به واسطه آزمايش‌هاي مورد نياز پيش از انجام اقدامات مرمتي، ‌ارتباط نزديكي با بخش آزمايشگاه مواد و مصالح دارد. همچنين اين بخش به صورت ماهانه وظيفه پايش و مونيتورينگ آثار تاريخي موجود در سالن موزه و مخزن اشياء‌ را بر عهده دارد. عمده فعاليت‌هايي انجام شده در كارگاه مرمت آثار پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت‌تپه شامل موارد ذيل است : 

  • مرمت اشياء سفالين
  • مرمت اشياء فلزي
  • پاكسازي و نمك زدايي آجرهاي كتيبه‌دار چغازنبيل
  • قطعه‌يابي و مرمت گل‌نوشته‌هاي مكشوفه از كاوش‌هاي هفت‌تپه
  • ساماندهي، حفاظت و مرمت استخوان‌هاي انساني و حيواني مكشوفه از كاوش‌هاي هفت‌تپه
  • حفاظت و مرمت آثار لعابدار منطقه
  • حفاظت و مرمت نقاشي هاي ديواري مكشوفه از كاوش‌هاي هفت‌تپه
  • پايش شرايط استاندارد محيطي موزه و مخزن اشياء به منظور كنترل عوامل آسيب‌رسان (دما،‌ رطوبت و آلودگي‌هاي محيطي)
  • انجام مرمت هاي اضطراري حين كاوش
  • مرمت اشياء شاخص ارسالي از ديگر سايت‌هاي تاريخي